Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące prywatności strony sklep.garage-makezone.eu
Garage Makezone Sylwia Matuszewska zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkownika. Prosimy o przeczytanie poniższego oświadczenia dotyczącego prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób będą traktowane dane osobowe w przypadku korzystania ze strony sklep.garage-makezone.eu lub rejestracji na tej stronie, rozmowy z pracownikiem działu obsługi klienta, wizyty w dziale sprzedaży firmy lub innego kontaktu z Garage Makezone Sylwia Matuszewska

Definicje:

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Administrator- Garage Makezone Sylwia Matuszewska z siedzibą w Ciążeniu

Podmiot przetwarzający dane osobowe- Firma zewnętrzna procesująca dane osobowe na zlecenie administratora.

Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone przez Garage Makezone ?
Garage Makezone gromadzi dane osobowe użytkownika, kiedy przekazuje je on bezpośrednio lub kiedy korzysta z naszej witryny, na przykład:
Informacje o użytkowniku i firmie, w której pracuje, kiedy zakłada u nas konto. Mogą one obejmować imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, nazwę firmy i jej dane, informacje o stanowisku w firmie oraz o tym, skąd użytkownik wie o witrynie.
Informacje transakcyjne, rozliczeniowe i związane z dostawą, jeśli użytkownik dokonuje zakupu lub podpisuje umowę na nasze rozwiązania lub usługi.
Dane dotyczące interakcji z nami, np. kiedy użytkownik wysyła wiadomość e-mail z opinią za pośrednictwem naszej witryny, zadaje pytanie dotyczące spraw technicznych, zgłasza problem lub kontaktuje się w innym celu. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik do nas dzwoni, możemy zarejestrować rozmowę w celu zachowania zgodności i jakości oraz szkolenia personelu, a także utrwalenia szczegółów zamówienia lub jego zmiany.
Jeśli użytkownik weźmie udział w ankiecie dla klienta lub w konkursie.
Jeśli użytkownik skontaktuje się z jednym z naszych przedstawicieli handlowych, na przykład w dziale sprzedaży w firmie, na targach czy w siedzibie klienta.
Możemy również zarejestrować pewne dane dotyczące sposobu korzystania z naszej witryny, takie jak strona, z której lub do której przechodzi użytkownik, unikalny identyfikator urządzenia, adresy IP i system operacyjny, kliknięcia w reklamy, poszukiwane produkty, kupowane produkty oraz pobierane informacje. Marketingowe wiadomości e-mail, które wysyłamy, mogą również automatycznie wykrywać, czy użytkownik odebrał czy otworzył wiadomość lub kliknął łącze w naszych materiałach marketingowych. Z informacji tych korzystamy w celu oceny wydajności, ale również w celu dostosowania wiadomości promocyjnych i reklam do użytkownika.

W jaki sposób Garage Makezone wykorzystuje moje dane osobowe?
W zależności od sposobu korzystania ze strony sklep.garage-makezone.eu, interakcji użytkownika z nami oraz zezwoleń, które od niego otrzymaliśmy, będziemy wykorzystywać dane osobowe w następujących celach:
Realizacja zamówień i/lub oferowanie usług przewidzianych w umowie.
Utrzymywanie konta online użytkownika w naszym serwisie.
Zarządzanie i odpowiadanie na zapytania lub skargi kierowane do naszego zespołu obsługi klienta.
Personalizacja strony sklep.garage-makezone.eu i przedstawianie treści, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika w oparciu o informacje o koncie, historię zakupów i przeglądania.
W celu poprawy i utrzymywania strony sklep.garage-makezone.eu oraz monitorowania użytkowania serwisu (w oparciu o dane spseudonimizowane).
Do wysyłania komunikatów marketingowych i wyświetlania reklam ukierunkowanych, na które mamy zgodę użytkownika lub innego rodzaju pozwolenie.
Do celów bezpieczeństwa, badania przypadków oszustw oraz zabezpieczenia samych siebie i stron trzecich.
W celu realizacji zobowiązań prawnych i regulacyjnych.
W celu przetwarzania danych osobowych opieramy się na następujących podstawach prawnych na mocy prawa o ochronie danych osobowych:
Ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy z użytkownikiem lub podjęcia kroków zmierzających do podpisania umowy z użytkownikiem (np. po dokonaniu zakupu u nas używamy danych osobowych do realizacji płatności i zamówienia).
Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie Garage Makezone i firmy użytkownika, kiedy użytkownik przekazuje zamówienia w imieniu swojej firmy.
Ponieważ uzyskaliśmy zgodę użytkownika (np. kiedy użytkownik kieruje do nas zapytanie, kiedy dodaje opcjonalne informacje w profilu konta lub kiedy wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych).
Ponieważ leży to w uzasadnionym interesie Garage Makezone jako dostawcy z branży e-commerce, aby świadczyć i promować nasze usługi. Zawsze staramy się lepiej zrozumieć naszych klientów w celu zapewnienia im najlepszych produktów i najlepszej współpracy. Z informacji na temat użytkownika korzystamy w celu dostosowania strony sklep.garage-makezone.eu wyświetlanej przez użytkownika, zwiększenia poziomu atrakcyjności serwisu i jego adekwatności w kontekście wyświetlanych produktów i ofert.

Komu Garage Makezone udostępnia moje dane osobowe?
Garage Makezone musi udostępniać dane określonym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w celu prowadzenia swojej działalności:

Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:

firmy kurierskie;

biuro rachunkowe;

system wystawiania opinii;

system sprawnej obsługi zwrotów i reklamacji;

firma hostingowa;

system komunikacji z klientami;

systemy płatności i banki;

Operatorowi Shoper (oprogramowania z którego korzystamy) – Dreamcommerce SA ul Władysława Łokietka 79 31-280 Kraków


Garage Makezone może również ujawniać dane osobowe w sytuacjach, kiedy uważamy, że ujawnienie ich jest niezbędne do ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego Garage Makezone , naszych klientów, pracowników lub osób publicznych lub kiedy prawo nam na to pozwala.

Jak długo Garage Makezone przechowuje moje Dane Osobowe ?

Dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do celów podatkowych księgowych itp. zatem okres ten może się różnić w zależności od charakteru interakcji użytkownika z nami. Na przykład, kiedy klient dokonał u nas zakupu, zachowamy informacje na temat tego zakupu w okresie niezbędnym do wystawienia faktury, zapłaty podatków i do celów związanych z gwarancyjną. Możemy również zachować korespondencję z użytkownikiem (na przykład w przypadku reklamacji produktu) na okres niezbędny do ochrony przed roszczeniem prawnym. Więcej informacji na temat czasu przechowywania plików cookie można znaleźć w polityce dotyczącej plików cookie. Nadto, wykorzystujemy posiadane dane naszych klientów do celów marketingowych.
Jeśli nie musimy dłużej przechowywać danych, usuwamy je. Należy pamiętać, że kiedy użytkownik zrezygnuje z otrzymywania naszej komunikacji marketingowej, zachowamy informacje o adresie e-mail, aby zapewnić, że w przyszłości nie będziemy wysyłać wiadomości o charakterze marketingowym.

Co robi Garage Makezone , aby chronić moje dane osobowe?
Garage Makezone Sylwia Matuszewska zawsze stara się zapewnić najwyższy poziom obsługi i bezpieczeństwa swoim klientom, a portal sklep.garage-makezone.eu zaprojektowano specjalnie z myślą o bezpieczeństwie.
W celu zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych po przekazaniu nam przez użytkownika informacji podlegających szczególnej ochronie, takich jak numer karty kredytowej i dane rachunku bankowego, korzystamy z następujących metod zabezpieczenia:
Szyfrowanie Secure Sockets Layer (SSL) – najnowsza technologia kodowania i ochrony danych – stanowiące gwarancję ochrony i bezpiecznych transakcji.
Informacje o koncie sklep.garage-makezone.eu są chronione hasłem, dzięki czemu dostęp do danych osobowych ma wyłącznie użytkownik. Użytkownik może edytować Informacje o koncie sklep.garage-makezone.eu , używając nazwy użytkownika i hasła sklep.garage-makezone.eu i klikając przycisk Zaktualizuj moje dane w części "Mój profil" w "Moje konto" na pasku nawigacyjnym strony głównej. Zalecamy, aby nikomu nie ujawniać hasła. Nigdy nie poprosimy użytkownika o ujawnienie hasła komukolwiek. Nigdy nie poprosimy o podanie hasła podczas niezapowiedzianej rozmowy telefonicznej lub niezapowiedzianej wiadomości e-mail.

W jaki sposób Garage Makezone korzysta z moich danych osobowych do celów marketingowych?
sklep.garage-makezone.eu może wysyłać swoim klientom wiadomości e-mail, zadzwonić lub wysyłać wiadomości SMS w odniesieniu do produktów i usług Garage Makezone . Ponadto możemy okazjonalnie wysyłać pocztę bezpośrednią dotyczącą produktów, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika.
Jest możliwe, że wszystkie te komunikaty marketingowe lub niektóre z nich mogą być dostosowane do użytkownika w oparciu o to, co wiemy na temat użytkownika i/lub jego firmy, np. z Konta sklep.garage-makezone.eu, wcześniejszych wyników wyszukiwania i historii przeglądania w portalu 
sklep.garage-makezone.eu oraz aktywności zakupowej.
Jeśli użytkownik nie chce już otrzymywać od nas wiadomości, w każdej chwili może:
Zmienić ustawienia na swoim koncie sklep.garage-makezone.eu ("Mój profil"- w części Aktualizacja danych)
Kliknąć link potwierdzający usunięcie subskrypcji w dowolnej marketingowej wiadomości e-mail
Użytkownik może również widzieć reklamy Garage Makezone na stronach internetowych innych firm, w tym w mediach społecznościowych. Reklamy te mogą być dostosowane do użytkownika za pomocą plików cookie (śledzących aktywność w sieci w celu umożliwienia nam przesyłania reklam klientom, którzy odwiedzili portal sklep.garage-makezone.eu). Kiedy użytkownik widzi reklamę w mediach społecznościowych, może to wynikać z naszego zaangażowania w sieć społecznościową w celu przesyłania reklam klientom lub użytkownikom, którzy pasują do profilu demograficznego naszych klientów. W niektórych wypadkach może to obejmować udostępnianie adresu e-mail w sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik nie chce już oglądać dostosowanych reklam, może zmienić ustawienia plików cookie i opcji prywatności w przeglądarce i witrynach innych firm.

W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych osobowych, poprawić je lub usunąć?
Informacje na koncie sklep.garage-makezone.eu można wyświetlać i edytować w dowolnym czasie, klikając sekcję „Mój profil - Aktualizacja danych”, do której dostęp można uzyskać w każdej chwili za pomocą łącza "Moje konto" na pasku nawigacyjnym.
Jeśli użytkownik zapomni hasła lub ma inny problem z dostępem do sklep.garage-makezone.eu, należy się skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 731 617 617
W przypadku pytań dotyczących danych osobowych, których nie można rozwiązać za pomocą profilu na koncie sklep.garage-makezone.eu, należy się skontaktować z nami, korzystając z danych poniżej. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych w Polsce, użytkownik ma prawo dostępu (włącznie z formatem odczytywanym przez maszynę), poprawiania i wnioskowania o usunięcie danych osobowych, a Garage Makezone spełni wszelkie prośby wynikające z tych uprawnień zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy jednak pamiętać, że istnieje kilka ograniczeń tych praw oraz że mogą istnieć okoliczności, w których nie możemy spełnić prośby użytkownika.

Pliki cookie
Garage Makezone korzysta z plików cookie i podobnych technologii w celu zapewnienia działania portalu sklep.garage-makezone.eu, udoskonalania go oraz personalizacji sklep.garage-makezone.eu. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, należy przeczytać naszą Politykę dotyczącą plików cookie.

Skontaktuj się z nami
Pytania dotyczące informacji o prywatności prosimy kierować na adres: Garage Makezone sklep@garage-makezone.eu
Użytkownik ma również prawo skontaktować się z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO), jeśli ma pytania lub wątpliwości związane z danymi osobowymi.

Aktualizacje niniejszego oświadczenia o prywatności
Możemy okresowo zmieniać oświadczenie dotyczące prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w prawie, przepisach i praktykach w zakresie prywatności danych zgodnie z obowiązującym prawem. Kiedy tak się dzieje i jeśli wymaga tego prawo, przekażemy nowe i zaktualizowane informacje dotyczące zmian w korzystaniu z danych osobowych, i jeśli to konieczne, w celu uzyskania zgody na dalsze przetwarzanie.


Niniejsze oświadczenie dotyczące prywatności zaktualizowano po raz ostatni w maju 2018 roku.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl